Scalanie plików PDF w systemie macOS

Scalanie plików PDF może być bardzo przydatne. Jak scalić wiele plików PDF w systemie macOS Monterey? Najprostszym sposobem jest skorzystanie z aplikacji Podgląd macOS Monterey.

Scalanie plików PDF w Podglądzie

Łączenie wielu plików PDF jest szczególnie przydatne, jeśli masz stos formularzy, o których wiesz, że rutynowo muszą być drukowane lub wysyłane pocztą e-mail. Pokażemy Ci, jak to zrobić w Podglądzie, który działa jako domyślna przeglądarka plików PDF na komputerze Mac.

Podczas scalania własnych plików PDF zalecamy umieszczenie wersji pliku PDF A po lewej stronie ekranu, a wersji pdf B po prawej stronie ekranu i wykonanie poniższych czynności.

Łączenie dokumentów PDF w systemie macOS Monterey

  1. Otwórz plik PDF A w Podglądzie i wyrównaj go do lewej strony ekranu.
  • Na górnym pasku menu kliknij Widok;
  • Kliknij Miniatury;
  • Otwórz plik PDF B w Podglądzie i wyrównaj go do prawej strony ekranu.;
  • Na górnym pasku menu kliknij Widok;
  • Kliknij Miniatury;
  • Oba pliki PDF powinny mieć miniatury widoczne na pasku bocznym;
  • Zaznacz strony na pasku miniaturek z pliku PDF B, które chcesz scalić z plikiem PDF A;
  • Kliknij i przeciągnij strony z pliku PDF B do formatu PDF A.

I to wszystko! Po zakończeniu możesz kliknąć i przeciągnąć strony pliku PDF na pasku bocznym miniaturek, aby w razie potrzeby zmienić ich kolejność. Możesz zaznaczyć pojedynczą stronę, wiele stron lub całe pliki i scalić je w ten sposób.

macpretorians

Źródło: appleinsider

Leave a Reply

Powered by WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: