Nanoleaf Shapes, Elements i Lines zintegrowane z HomeKit

Nanoleaf ogłosił ponad rok temu, że Nanoleaf Shapes, Nanoleaf Elements i Nanoleaf Lines będą w przyszłości działać jako routery graniczne Thread. Częściowo obietnice te zostały spełnione jakiś czas temu, ale teraz dzięki najnowszej aktualizacji urządzenia te mogą być w pełni wykorzystywane jako routery graniczne Thread w HomeKit.

Dzięki najnowszej aktualizacji routery Thread Border firmy Nanoleaf mogą być teraz w pełni wykorzystywane w HomeKit. Oznacza to, że są to pierwsze routery Thread Border innych firm, które mogą być używane obok, a w niektórych przypadkach nawet zamiast własnych routerów Border firmy Apple, HomePod Mini, HomePod (2. generacji) i Apple TV 4K (2. lub 3. generacji z 128 GB).

Jako domowy hub, lampy Nanoleaf nie mogą oczywiście zastąpić własnych urządzeń Apple. Chodzi wyłącznie o funkcję routera granicznego wątku, czyli o integrację urządzeń wątku z siecią domową.

Funkcjonalność ta powinna być szczególnie interesująca dla użytkowników HomeKit, którzy nie mają w użyciu Home Hub z Thread. Nanoleaf pisze w informacji o wydaniu:

„Firmware w wersji 8.5.2 i aplikacja iOS/Android w wersji 9.1.0 są teraz wymagane, aby włączyć Thread Border Routing na powyższych produktach Nanoleaf Shapes, Elements, Lines. Urządzenia Matter i HomeKit Thread są teraz w pełni obsługiwane. Ta aktualizacja będzie również wykorzystywać dane uwierzytelniające sieci Thread z ekosystemów (jeśli są już obecne), aby umieścić routery graniczne Nanoleaf w tej samej sieci Thread, co routery graniczne firm takich jak Apple i Google, lub udostępniać dane uwierzytelniające Nanoleaf Thread ekosystemom i innym stronom trzecim, jeśli dane uwierzytelniające nie są jeszcze obecne, gdy router graniczny Nanoleaf jest włączony”.

macpretorians

Źródło: SmartApfel

Leave a Reply