FileMaker z aktualizacją

Claris, spółka zależna Apple, wydaje FileMaker 19.5 z nowymi funkcjami i ulepszeniami. Co znajdziemy w tej aktualizacji? Oto nowa wersja programu FileMaker.

FileMaker 19.5

Claris wydała w tym tygodniu nową aktualizację FileMaker, swojego wieloplatformowego oprogramowania do relacyjnych baz danych. FileMaker 19.5 zawiera obsługę nowych funkcji JSON, a także ulepszenia zabezpieczeń i ogólne ulepszenia.
Według firmy aktualizacja FileMaker sprawia, że platforma jest bezpieczniejsza. Na przykład zdalne adresy URL FMP wymagają teraz zatwierdzenia, a użytkownicy mogą wybrać powiadomienie, zanim adres URL FMP otworzy plik. Dzięki FileMaker 19.5 platforma obsługuje teraz więcej funkcji JSON, takich jak JSONGetElementType, GetLiveText i ReadQRCode. Dzięki tym funkcjom programiści mogą uzyskać tekst znaleziony na obrazie określonego kontenera za pomocą tego samego algorytmu, co Live Text firmy Apple, a także odczytać kod QR z obrazu.
Jeśli chodzi o skrypty, FileMaker pozwala teraz zapisywać dane z bieżącego okna, pozostawiając pustą opcję “Nazwa okna” w krokach Zapisz kopię jako XML i Zapisz kopię jako skrypt pakietu dodatkowego. Innym ważnym ulepszeniem jest zachowanie pustej kolejności tabulatorów dla kopiowanych obiektów, tak aby wklejony obiekt nie miał teraz ustawionej kolejności tabulatorów.
Oto lista błędów, które zostały naprawione za pomocą powyższej aktualizacji:

  • Istniejący plik certyfikatu licencji można teraz zastąpić w dowolnym momencie bez zamykania programu FileMaker Pro. Patrz Zastępowanie pliku certyfikatu licencji w Pomocy FileMaker Pro.
  • Kod wykrywania modyfikacji 2 (MDC2) został wycofany przez OpenSSL i jest teraz usuwany jako opcja algorytmu z różnych funkcji kryptograficznych FileMaker Pro.
  • Windows: Gdy wiele obiektów pól kontenera w układzie zawierało mieszane opcje optymalizacji (takie jak “Obrazy” i “Zawartość interaktywna”) w Inspektorze > Data > Formatowanie danych, a obiekty zostały wspólnie wybrane w trybie układu, przyciski opcji Optymalizuj dla w Inspektorze przestały odpowiadać.
  • macOS: Style pól obliczeniowych nie były renderowane w widoku tabeli dla FileMaker Pro 19.4.1, gdy szerokość widoku tabeli była dłuższa niż szerokość układu, a dla kolumn obliczeniowych dalej w prawo niż krawędź układu.
  • macOS: Usunięcie skrótu macOS z preferencji FileMaker Pro spowodowało również usunięcie wszystkich wpisów pod usuniętym wpisem.

macpretorians

Źródło: 9To5Mac

Leave a Reply