macOS Sonoma upraszcza przywracanie komputera Mac w trybie DFU

Wraz z aktualizacją macOS Sonoma, która pojawi się tej jesieni, Apple ułatwia przywracanie komputera Mac, który utknął w trybie DFU. Dzięki nowemu oprogramowaniu możesz zainicjować proces przywracania komputerów Mac-to-Mac bezpośrednio z aplikacji Finder.

W macOS Ventura i wcześniejszych przywrócenie komputera Mac wymaga drugiego komputera Mac z zainstalowaną aplikacją Apple Configurator, ale w macOS Sonoma Apple Configurator nie jest już wymagany.

macOS Sonoma na Mac Studio

DFU w macOS Sonoma staje się proste

Przywracanie za pomocą Findera jest w zasadzie tym samym procesem, co przywracanie za pomocą Konfiguratora, tylko bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania. Dwa komputery Mac nadal będą musiały być połączone ze sobą za pomocą kabla USB-C i prawdopodobnie będą miały zastosowanie te same kroki. Obie maszyny będą musiały mieć zainstalowany macOS Sonoma, aby używać Findera do przywracania.

Tryb DFU może wystąpić, gdy podczas aktualizacji lub uaktualnienia systemu macOS wystąpi awaria zasilania, co prowadzi do updaku komputera. W tej sytuacji wymagany jest drugi Mac, aby przywrócić dotknięty komputer Mac do stanu funkcjonalnego.

macpretorians

Źródło: MacRumors

Leave a Reply