Apple udostępnia nowe oprogramowanie układowe Studio Display 17

Apple wydało czwartą wersję beta oprogramowania układowego Studio Display 17, a aktualizacja pojawiła się prawie trzy tygodnie po wydaniu trzeciej wersji beta. Czwarta aktualizacja zbiega się z czwartą deweloperską wersją beta systemu macOS Sonoma.

Wszystkie modele monitorów Studio Display mogą otrzymywać bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania układowego, ale ta aktualizacja jest ograniczona do komputerów Mac z systemem operacyjnym macOS Sonoma.

Właściciele monitorów Studio Display z zainstalowanym systemem macOS Sonoma mogą przejść do Ustawienia systemowe > Aktualizacja oprogramowania, aby zainstalować oprogramowanie układowe.

Apple nie podało szczegółów na temat tego, co zawiera aktualizacja, a osoby korzystające z wersji beta nie znalazły żadnych nowych funkcji. Informacje o wydaniu będą prawdopodobnie dostępne, gdy oprogramowanie zostanie publicznie uruchomione jesienią tego roku wraz z macOS Sonoma, ale jak dotąd nie wydaje się, aby w oprogramowaniu pojawiły się większe dodatki.

macpretorians

Źródło: Macrumors

Leave a Reply