Apple grozi wyłączeniem FaceTime i iMessage w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii obecny rząd rozważa wprowadzenie zmian w tzw. Investigatory Powers Act (IPA), ustawie o inwigilacji, która weszła w życie w 2016 roku. Plany te wymagałyby od firm technologicznych, takich jak Apple, wprowadzenia szeroko zakrojonych zmian w zakresie bezpieczeństwa i prywatności. Tak informuje nas BBC News.

Ustawa zezwalałaby brytyjskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych na zmuszanie firm technologicznych do wyłączania funkcji bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie typu end-to-end, bez informowania o tym opinii publicznej. IPA pozwala również na przechowywanie zapisów przeglądania Internetu i zezwala na masowe gromadzenie danych osobowych w Wielkiej Brytanii.

Obecnie proces ten jest monitorowany przez niezależny organ w ramach procesu przeglądu. Firmy technologiczne mogą zgłosić sprzeciw, zanim będą musiały spełnić żądanie. Zgodnie z proponowaną aktualizacją IPA, dezaktywacja funkcji bezpieczeństwa musiałaby nastąpić natychmiast, bez informowania opinii publicznej.

Rząd Wielkiej Brytanii rozpoczął ośmiotygodniowy proces konsultacji w sprawie proponowanych zmian w IPA, w którym mogą uczestniczyć organizacje zawodowe, grupy interesu, naukowcy i opinia publiczna. Apple przedstawiło dziewięciostronicowy dokument potępiający wiele zmian.

Apple wskazuje również w przedłożonym dokumencie, że niektóre z żądanych zmian funkcji wymagałyby aktualizacji oprogramowania, a zatem nie mogłyby zostać wdrożone bez wiedzy publicznej. Propozycje „stanowią poważne i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa danych i prywatności”, które dotknęłyby osoby spoza Wielkiej Brytanii, powiedział Apple.

Firma dodała, że nie wprowadzi zmian w funkcjach bezpieczeństwa specjalnie dla jednego kraju, które osłabiłyby produkt dla wszystkich użytkowników. Apple sugeruje, że usługi takie jak FaceTime i iMessage zostałyby po prostu usunięte w Wielkiej Brytanii, gdyby zmiany brytyjskiego rządu miały zostać wprowadzone w życie.

Czy rząd brytyjski pozbawi swoich obywateli usług Apple, czas pokaże, ale miejmy nadzieję, że trwające właśnie konsultacje zdecydują inaczej.

macpretorians

Źródło: appgefahren

Leave a Reply