Coroczne zgromadzenie akcjonariuszy Apple 10 marca 2023 r.

Apple raz w roku organizuje spotkanie akcjonariuszy. Przez długi czas odbywało się ono osobiście na miejscu, ale ostatnio niestety wirtualnie ze względu na kryzys pandemiczny. Teraz Apple ogłosiło, że tegoroczne doroczne spotkanie akcjonariuszy odbędzie się 10 marca 2023 roku (09:00 czasu pacyficznego) – ponownie niestety wirtualnie.

Osoby chcące uczestniczyć, głosować i zadawać pytania podczas zgromadzenia akcjonariuszy mogą odwiedzić stronę internetową wirtualnego zgromadzenia i wpisać numer kontrolny, który akcjonariusze otrzymują w ramach zaproszenia. Apple twierdzi, że dostęp online zostanie otwarty około 15 minut przed rozpoczęciem spotkania, ale pytania można składać z wyprzedzeniem do czwartku, 9 marca do godziny 20:59 czasu pacyficznego.

Zaplanowane tematy obejmują głosowanie nad ponownym wyborem Rady Nadzorczej, potwierdzenie wyboru Ernst & Young LLP jako firmy audytorskiej Apple, zatwierdzenie wynagrodzenia Zarządu, głosowanie nad wnioskami akcjonariuszy i wiele innych.

macpretorians

Źródło: macerkopf

Leave a Reply