iOS 16.3 i macOS 13.2 obsługują fizyczne klucze bezpieczeństwa

Apple ogłaszało ostatnio różne nowe środki bezpieczeństwa. Oprócz opcjonalnego szyfrowania end-to-end dla kopii zapasowych iCloud, zdjęć, wiadomości, przypomnień i tym podobnych, dostępne są również nowe funkcje bezpieczeństwa iMessage i Apple ID.

Dzięki kluczom bezpieczeństwa użytkownicy mają możliwość użycia sprzętowych kluczy bezpieczeństwa innych firm w celu poprawy tej ochrony. Ta funkcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy często są narażeni na skoordynowane zagrożenia dla swoich kont internetowych ze względu na swój profil publiczny, takich jak np B. Gwiazdy, dziennikarze i członkowie rządu. Dla użytkowników, którzy się logują, Security Keys wzmacnia uwierzytelnianie dwuskładnikowe Apple, wymagając sprzętowego klucza bezpieczeństwa jako jednego z dwóch czynników.

Wraz z wydaną obecnie wersją beta 1 dla iOS 16.3, iPadOS 16.3 i macOS 13.2, Apple umożliwia użycie fizycznych kluczy bezpieczeństwa.

macpretorians

Źródło: macerkopf

Leave a Reply

Powered by WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: