Migracja do Matter — nie jest tak pięknie, jak się wydawało

Eve Systems od kilku dni oferuje migrację pierwszych urządzeń HomeKit do nowego standardu inteligentnego domu Matter za pośrednictwem programu wczesnego dostępu. Właściwie wszystko powinno pozostać takie samo po aktualizacji. Jednak nie do końca tak jest.

Jeśli spojrzysz na Eve Energy, Eve Motion lub Eve Door & Window po migracji do Matter, na początku wszystko wydaje się jak zwykle. Przynajmniej po zamknięciu i ponownym otwarciu aplikacji Eve. Bo wtedy Eve Energy również ponownie pokazuje zużycie energii elektrycznej.

Podczas gdy aplikacja Eve nadal wyświetla wiele funkcji, inne aplikacje HomeKit nie mają już do nich dostępu. Eliminuje to wyzwalacze i warunki do automatyzacji.

Trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że migracja Eve’s Matter jest wersją beta, a nie ostateczną. Jako czysty użytkownik HomeKit, powinieneś obecnie powstrzymać się od aktualizacji.

Eve Energy

Jeśli spojrzysz na szczegóły techniczne w HomeDevices, natychmiast zauważysz, że Eve Energy ma znacznie mniej usług i cech po migracji do Matter. Jeśli wcześniej wyświetlano dane o zużyciu energii i właściwościach Thread, po migracji pozostaje tylko przełącznik gniazda i informacje o firmware.

Szczegóły techniczne w HomeDevices - powyżej: Eve Energy jako urządzenie HomeKit - poniżej: Eve Energy as a Matter device
Szczegóły techniczne w HomeDevices – powyżej: Eve Energy jako urządzenie HomeKit – poniżej: Eve Energy as a Matter device

Oczywiście wpływa to również na wyzwalacze i warunki automatyzacji. Jeśli na przykład bieżące zużycie energii w automatyce było jeszcze wcześniej dostępne, jest to pomijane po migracji do Matter. Dotyczy to wielu wyzwalaczy i warunków.

Automatyka w HomeDevices - powyżej: Eve Energy jako urządzenie HomeKit - poniżej: Urządzenie Eve Energy as a Matter
Automatyka w HomeDevices – powyżej: Eve Energy jako urządzenie HomeKit – poniżej: Urządzenie Eve Energy as a Matter

Eve Motion

Dzięki Eve Motion po raz pierwszy zauważa się, że czujnik ruchu staje się czujnikiem obecności. Zmienia się jednak tylko terminologia. Oba czujniki rozróżniają dwa stany: ruch lub Obecność rozpoznana czy nie.

Eve Motion in HomeDevices - lewy: Urządzenie HomeKit - prawy: Matter device
Eve Motion in HomeDevices – lewy: Urządzenie HomeKit – prawy: Matter device

Znowu robi się ciekawie, gdy spojrzy się na szczegóły techniczne. Tutaj również utracono liczne “niestandardowe” usługi i cechy.

Szczegóły techniczne w HomeDevices – powyżej: Eve Motion as a HomeKit device – poniżej: Eve Motion as a Matter device

Oczywiście ma to wpływ na automatyzację ponownie i dotyczy głównie warunków. W tym miejscu należy jednak wspomnieć, że większość cech, które znikają po migracji, i tak może być dla wielu nieciekawa.

Eve Door & Window

Migracja Matter ma najmniejszy wpływ na Eve Door & Window. Nie wszystko pozostaje tu takie samo, ale zmiany są marginalne. W szczegółach technicznych ponownie zauważalne jest, że niektóre “niestandardowe” usługi są pomijane. Dotyczy to właściwości wątków. W tym celu do oprogramowania układowego dodano również usługę.

Są przypadki, że złożone automatyzacje zostają utracone. Dzieje się tak, ponieważ pełna tożsamość urządzeń jest wymieniana podczas migracji, urządzenie musi być również ponownie skonfigurowane. Eve Systems tworzy małą mini-kopię zapasową przed migracją i próbuje przywrócić wszystkie ustawienia, automatyzacje i sceny podczas ponownego ustanowienia.

Zazwyczaj działa to całkiem nieźle. Jednak w przypadku złożonych automatyzacji, na przykład, gdy automatyzacja została przekonwertowana na skrót, producent nie ma możliwości jej przywrócenia. Migracja niesie zatem ze sobą ryzyko utraty niektórych automatyzacji.

Wniosek jest taki, że chyba jednak Matter jest jeszcze w powijakach. Więcej jest wad niż zalet po migracji do Matter.

macpretorians

Źródło: SmartApfel

Leave a Reply