Aktualizacja kontrolera dla HomeKit

Popularna aplikacja HomeKit Controller dla HomeKit właśnie otrzymała aktualizację do wersji 6.0. Nowe są dowolnie definiowalne powiadomienia, które mają sprytne funkcje. W ten sposób twórcy po raz kolejny sprawiają, że aplikacja jest niezbędna.

Opóźnione powiadomienia mogą zostać anulowane

Popularnym przypadkiem użycia powiadomień w zimie są przypomnienia o otwartych oknach. Wentylacja jest ważna, ale zapomniane okno jest bardzo irytujące. Byłoby miło, gdybyś mógł sobie o tym przypomnieć po pewnym czasie.

To jest dokładnie to, co jest możliwe przy opóźnionych powiadomieniach. Oprócz wiadomości, opóźnienie można również ustawić podczas tworzenia w ciągu kilku minut po wysłaniu powiadomienia. Otrzymujesz dwa linki, które można wywołać za pomocą skrótu w automatyzacji HomeKit.

Po otwarciu okna można wywołać link “Wywołane powiadomienie”. Od tego momentu liczy się odliczanie ustalonego opóźnienia. Z drugiej strony, zamykając okno, link “Anuluj powiadomienie” można wywołać za pomocą automatyzacji. Więc jeśli okno zostanie ponownie zamknięte w ramach odliczania, żadne powiadomienie nie zostanie wysłane. W przeciwnym razie zostanie wysłany do przechowywanych urządzeń po wygaśnięciu odliczania.

Wysyłaj powiadomienia dopiero po dotarciu do licznika

Ale można też tworzyć powiadomienia z licznikami. Dla każdego utworzonego powiadomienia otrzymasz tutaj również dwa linki, które można wywołać za pomocą skrótu w automatyzacji HomeKit. Jedno ogniwo liczy licznik, podczas gdy drugie resetuje licznik.

Tutaj też można wykazać się kreatywnością. Jeśli chcesz otrzymać przypomnienie o swojej diecie po otwarciu szuflady na cukierki po raz trzeci, możesz odliczyć licznik po otwarciu szuflady i zresetować ją o północy.

Liczne inne funkcje

Powiadomienia mogą być również zaplanowane lub wysłane natychmiast. Oprócz powiadomień po stronie serwera, dla których należy wywołać link, można również tworzyć powiadomienia lokalne. Są one wykonywane na samym urządzeniu wielokrotnie lub w zależności od lokalizacji.

Niezależnie od tego, czy są po stronie serwera, czy lokalne, akcje mogą być przechowywane dla wszystkich powiadomień. Są one wyświetlane podczas pisania lub Zachowaj wyświetlaną wiadomość i możesz uruchamiać sceny lub przepływy pracy, przeglądać kamery lub otwierać widok w kontrolerze dla HomeKit.

Czynności, które wykonują scenę lub wyświetlają aparat, można również wykonywać bezpośrednio z zegarka Apple Watch. Dopasowując nowe powiadomienia, adresy URL można teraz również wywoływać w przepływach pracy. Jeśli szukasz więcej inspiracji do powiadomień, zalecamy zapoznanie się z informacjami o wydaniu w App Store. Tam twórcy opisują kilka przykładów.

Dzięki kopiom zapasowym, przepływom pracy, licznym opcjom automatyzacji, powiadomieniom i nie tylko, aplikacja stała się dla nas niezbędnym narzędziem w naszym Apple Home. Jeśli jeszcze nie zainstalowałeś kontrolera dla HomeKit, zalecamy to zrobić. Chociaż niektóre funkcje wymagają zakupu w aplikacji, zakres oferowanych usług i ciągły rozwój z innowacyjnymi funkcjami uzasadniają taki stan rzeczy.

macpretorians

Źródło: SmartApfel

Leave a Reply

Powered by WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: