Apple Watch Ultra: nowy przycisk obsługuje skróty

W tym tygodniu Apple wprowadzi na rynek Apple Watch Ultra, jeszcze solidniejszy i wydajniejszy smartwatch. Jednym z wyróżników Apple Watch Ultra jest pomarańczowy przycisk po lewej stronie, tzw. Action Button. Dodatkowy przycisk można łatwo dostosować, aby zapewnić natychmiastowy dostęp do różnych funkcji. Ważną rolę odgrywają tu również skróty Apple.

Apple Watch Ultra: akcje zdefiniowane przez użytkownika

Najważniejszą zaletą przycisku akcji jest możliwość wykonywania różnych funkcji. Mogą one być wcześniej określone przez użytkownika. Przyciskowi można przypisać funkcje na poziomie systemu, takie jak włączanie i wyłączanie latarki, oznaczanie punktu trasy kompasu czy uruchamianie stopera. Ponadto użytkownicy mogą wstrzymać bieżącą funkcję, naciskając jednocześnie przycisk akcji i przycisk boczny.

Decyzja Apple o dodaniu trzeciej kontroli fizycznej do Apple Watch Ultra za pomocą przycisku akcji nie tylko umożliwia szybki dostęp do szeregu funkcji dostarczanych przez system. Programiści zewnętrzni mogą również udostępniać ważne funkcje aplikacji za naciśnięciem jednego przycisku.

Według Michaela Gorbacha, menedżera ds. inżynierii Apple, przycisk akcji jest zasilany przez nowe API App Intents, które są odpowiedzialne za skróty w iOS 16. Tym samym przycisk może nawet uruchamiać złożone polecenia skrótów, co oferuje ogromny potencjał do indywidualnych regulacji, np. B. do sterowania akcesoriami inteligentnego domu.

Dodatkowo przycisk akcji posiada predefiniowaną funkcję. Jeśli go przytrzymasz, wbudowana syrena zegarka Apple Watch Ultra jest aktywowana z głośnością 86 decybeli, którą słychać z odległości do 180 metrów i służy do uzyskania pomocy w nagłych wypadkach.

Premiera Apple Watch Ultra już w ten piątek 23 września.

macpretorians

Źródło: macerkopf

Leave a Reply