Jak korzystać z Safari Tab Groups w macOS Ventura

Apple rozszerzyło sposób, w jaki użytkownicy mogą organizować karty Safari za pomocą grup kart w systemie macOS Monterey. Podobnie jak Zakładki, Lista Czytelniczy i Przypięte Zakładki – Grupy Kart były kolejnym sposobem na wywoływanie stron internetowych na żądanie.
Tab Groups ułatwiają powtarzanie przepływów pracy, które korzystają z podobnych stron internetowych. Na przykład użytkownicy płacący rachunki lub publikujący blog mogą mieć podobne strony internetowe otwarte za każdym razem.

Jak utworzyć Tab Groups

Domyślnie Safari uruchamia się z pustą stroną startową. Otwieranie stron internetowych z tej strony spowoduje utworzenie lokalnych kart, które znikną, jeśli Safari zostanie zamknięte lub okno zostanie zamknięte.
Grupy kart można tworzyć z istniejących kart w zestawie lokalnym lub można utworzyć pustą grupę, aby zacząć od zera. Aby utworzyć grupę kart:

  1. Otwórz pasek boczny.
  2. Kliknij na nakładającą się kwadratową ikonę z “+”.
  3. Wybierz “Nowa grupa pustych kart” lub “Nowa grupa kart z x kartami”.
  4. Nazwij grupę kart na podstawie jej użycia.

Gdy pasek boczny jest zamknięty, użytkownicy mogą nadal tworzyć nowe grupy kart lub przełączać się między nimi za pomocą strzałki w dół obok przełącznika na pasku bocznym. Utworzenie nowej grupy kart spowoduje automatyczne otwarcie paska bocznego.
Karty Tab Group zostaną zsynchronizowane z iCloud i będą dostępne na każdym urządzeniu zalogowanym do Apple ID użytkownika. Zamknięcie karty w jednym miejscu spowoduje zamknięcie jej wszędzie.
Użytkownicy mogą również przypinać karty w Grupach kart, aby mieć dalszą kontrolę nad tym, co jest wyświetlane i zapisane.

Dostosowanie grupy kart

Gdy Grupa Tab została utworzona, nadszedł czas, aby skorzystać z jej indywidualnych opcji dostosowywania. Lokalną stronę startową i stronę startową grupy kart można skonfigurować za pomocą niestandardowej tapety i ustawień.

Aby dostosować dowolną stronę startową:

  1. Otwórz nową kartę, aby strona startowa była widoczna.
  2. Kliknij ikonę Ustawienia w prawym dolnym rogu okna.
  3. Przełącz pola dla każdej funkcji, którą chcesz umieścić na tej stronie startowej. Na przykład Udostępnione Tobie może nie być pożądane w roboczej grupie kart.
  4. Kliknij na lewe pole wyboru obrazu tła, aby otworzyć selektor obrazów. Wybierz tło, które pojawi się w tej grupie zakładek, lub wyłącz tło, aby okno było przezroczyste.
  5. Wybrany bieżący obraz tła pojawi się w najbardziej wysuniętym na lewo polu nawet w nowych grupach kart. Zmiana tego obrazu wpłynie tylko na bieżącą grupę kart i nie zastąpi poprzedniego wyboru.

Moim zdaniem to bardzo dobre narzędzie i spełnia swoją rolę w praktyce.

macpretorians

Źródło: appleinsider

Leave a Reply